Üyelik Hizmet Sözleşmesi

Üyelik Hizmet Sözleşmesi


Üyelik Hizmet Sözleşmesi
Amacı:
Bu sözleşmede Pobol Bilgisayar Reklam Matbaa Turizm Ticaret Ltd. Şti. (bundan sonra ogretmenevirezervasyon.com olarak anılacaktır) ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini tıklayan kişi (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında aşağıda detayları açıklanan Online Uzaktan Eğitim Hizmeti için imzalanmıştır.

Son KULLANICI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu ürün kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir

Önemli! Bu hizmeti ilk defa kullanmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
Bu hükümleri kabul etmemeniz halinde hizmetten yararlanamaz, izleyemez, dersleri asenkron olarak takip edemez ve kullanamazsınız.
Hizmeti satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alınız. Bu koşullar dışındaki kullanım halleri telif haklarının ihlali olarak nitelendirilecektir.

Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar ogretmenevirezervasyon.com’a ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

KULLANICI Lisansı:
ogretmenevirezervasyon.com’un içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son KULLANICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar:
Lisans hakkı, son KULLANICI’ ya münhasıran eserin asenkron kullanma hakkı sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, çalıştırılmasını ve görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakkı tanınan son KULLANICI eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

KULLANICI Hakları:
Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alınmış olunsun, ogretmenevirezervasyon.com tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir.
Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan KULLANICI, şifre ve KULLANICI adını almak üzere (info@ogretmenevirezervasyon.com) adresine bir e-posta gönderir. ogretmenevirezervasyon.com , bu e-postaya istinaden, KULLANICI ya sisteme girmesi için bir şifre ve KULLANICI adını, 3 işgünü içerisinde, KULLANICI’nın e-posta adresine ulaştırır. Şifre ve KULLANICI adının gönderim tarihinden itibaren, satın almış olduğu hizmet kapsamını almaya hak kazanmış sayılır ve aldığı süre boyunca kullanımına açılır.

Bu ürünün kullanım hakkına sahip olan kişi, kendisine verilen süre içerisinde ogretmenevirezervasyon.com internet sayfasına bağlanarak, sayfada bulunan Online Uzaktan eğitim sistemine KULLANICI için verilen KULLANICI adı ve şifre ile girer.
KULLANICI’nın kendisi için açılan asenkron eğitim materyallerini izleyebilir. Bu hizmeti başkalarının kullanımına açamaz, kiraya veremez.

Kullanım Kısıtlamaları:
Sunumlar, görseller, metinler, videolar ve konuşmaların bütün telif hakları ogretmenevirezervasyon.com’a aittir. KULLANICI; sunumları, görselleri, metinleri ya da konuşmaları ogretmenevirezervasyon.com’dan izin almadan kullanamaz.
Ürünün toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini ogretmenevirezervasyon.com’dan ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren ya da paylaşan KULLANICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.
Bu Senkron ve Asenkron Eğitimlerde veya içinden alınmış görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı veya alıntılanmış şekilde herhangi bir medya seklinde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Sözleşmenin Kabulü:
ogretmenevirezervasyon.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve ogretmenevirezervasyon.com Eğitim Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir.
Sözleşme Konusu:
ogretmenevirezervasyon.com’un sözleşmeyi onaylayan üyeye internet üzerinden sınavlara hazırlık ve ders destek kaynağı sağlamasıdır.
Sözleşme Bedeli ve Ödeme:
Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, ogretmenevirezervasyon.com’da yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir. İnternet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan ogretmenevirezervasyon.com sorumlu değildir. Online yapılan üyeliklerin bedelleri, ilgilinin kredi kartından otomatikman kesilir. Üye İsterse ogretmenevirezervasyon.com’un banka hesabına sözleşme bedelini yatırarak da ödemeyi yapabilir. ogretmenevirezervasyon.com eğitim ücretlerini indirmeye veya arttırma hakkına sahiptir.
Özel Hükümler:
a) Üye, sözleşme kapsamında kendisine daha önce başka üyelerce seçilmemiş bir KULLANICI adı ve şifre belirler. KULLANICI adı ve şifrenin seçimi, korunması tamamıyla üyenin sorumluluğundadır. Şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifresini yanlış giren üye, şifremi unuttum bölümünden kendi e-mail adresine şifresinin gönderilmesini sağlayabilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Şifrenin üçüncü bir şahısla paylaşılması yasaktır. ogretmenevirezervasyon.com şifresini yanlış kullananlardan veya üçüncü şahısları ile paylaşımdan dolayı doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
b) KULLANICI’nın üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için KULLANICI adını ve şifresini doğru girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanacağı servisler, bedelini ödediği servislere bağlı olarak giriş yaptıktan sonra üyeye gösterilecektir.
c) KULLANICI olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.
d) KULLANICI, ogretmenevirezervasyon.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini kabul eder. Üyeliğin devamı sürecinde ogretmenevirezervasyon.com tarafından istenilen gerekli bilgiler KULLANICI tarafından eksiksiz ve doğru olarak ogretmenevirezervasyon.com vermekle yükümlüdür. KULLANICI bilgilerinde ki adres, telefon vb. gibi her türlü değişikliklerde Canliders.com'a bilgi vermek zorundadır.
e) KULLANICI, ogretmenevirezervasyon.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ogretmenevirezervasyon.com ait olduğunu, bu yazılımları, dokümanları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.
f) KULLANICI verilerinin, ogretmenevirezervasyon.com ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunması nedeni ile meydana gelebilecek zararlardan ötürü ogretmenevirezervasyon.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.
g) KULLANICI kurallara aykırı davrandığı takdirde ogretmenevirezervasyon.com gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
h) KULLANICI, hizmetin kullanımı ile ilgili internetten kaynaklanan sorunlardan ogretmenevirezervasyon.com’u sorumlu tutmayacağını kabul eder.
i) KULLANICI site geneline zarar verecek veya ogretmenevirezervasyon.com’u başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunulduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacaktır.
j) KULLANICI fikri ve sinai hukuka giren ve telifi ogretmenevirezervasyon.com’u ve bulunan video dersleri satın aldıktan sonra iade işlemi talebinde bulunamaz. Canlı derslerde ise dersi satın aldıktan sonra 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
k) KULLANICI, ogretmenevirezervasyon.com’daki eğitimi, eğitimi başladığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde bitirmekle yükümlüdür. Bu sürenin sonunda eğer eğitime devam etmek isterse yeniden ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eğitime devam edemez.
l) KULLANICI, uzaktan eğitim almaya başlamadan önce bulunduğu işyerinde yüz yüze temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olması gerekmektedir. Bu eğitimi almamış KULLANICI bu sistemi kullanamaz. KULLANICI, böyle bir durumda bu eğitimin kabul edilmemesinden meydana gelebilecek zararlardan ötürü ogretmenevirezervasyon.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.
m) Bu eğitimde yer almayan fakat işyerinde var olan risklere ilişkin eğitim yüz yüze eğitimde verilmiş sayılır. KULLANICI, böyle bir durumda meydana gelebilecek zararlardan ötürü ogretmenevirezervasyon.com’un sorumlu olmayacağını kabul eder.


Uygulanacak Hükümler:
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
Copyright © 2018 ogretmenevirezervasyon.com | Tüm hakları saklıdır.
Bu Hizmet Sözleşmesi ya da online eğitim programlarıyla ilgili herhangi bir konuda bilgi almak için info@ogretmenevirezervasyon.com eposta adresine eposta gönderebilirsiniz.